UitvoerderVoorman

UITVOERDER

Doel van de functie
Stuurt binnen een (deel)project als leidinggevende een groep medewerkers aan en draagt hiermee bij aan de realisatie en afronding van het overall project conform de overeengekomen opdracht (binnen het budget en tijdschema).

Plaats in de organisatie
Valt onder c.q. rapporteert aan de projectmanager, de hoofduitvoerder, de constructie manager of chef werkplaats.

Hoofdtaken & verantwoordelijkheden

 • Controleert de voorgang van het (deel)project en rapporteert hierover intern en extern
 • Stuurt de medewerkers verbonden aan het (deel)project aan
 • Spreekt medewerkers aan op ongewenst gedrag
 • Draagt zorg voor de naleving van de werktijden
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk
 • Stelt in samenwerking met de projectmanager en/of hoofduitvoerder een personeelsplanning op, verdeelt de werkzaamheden over de diverse medewerkers en houdt hierbij rekening met hun kennis en kwalificaties
 • Houdt jaarlijkse de functionerings-/beoordelingsgesprekken
 • Ziet toe op de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd
 • Signaleert en rapporteert meer-en minderwerk en ziet toe op verrekening
 • Is verantwoordelijk voor de planning van de werkzaamheden
 • Bewaakt de kosten
 • Beoordeelt geleverde materialen en ziet toe op de kwaliteit van de materialen
 • Onderhoudt in voorkomende gevallen contacten met opdrachtgevers
 • Kan tekeningen lezen
 • Kan zelfstandig iso’s maken en aanpassen als asbuild
 • Ziet toe op constructief en economisch verantwoord toepassen van materialen en technieken
 • Functioneert, indien gewenst als vergunninghouder.

Kwaliteit, Arbo en Milieu

 • Is (mede) verantwoordelijk dat werkzaamheden op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd conform de geldende regels en ziet hierop toe
 • Is verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de regels, voorschriften en procedures op KAM-gebied; is bekend met het veiligheids- en kwaliteitsplan en werkt conform de hierin opgenomen bepalingen
 • Maakt correct gebruik van alle voorgeschreven PBM’s
 • Ziet toe op scheiding en juiste afvoer van restmaterialen
 • Zorgt voor een veilige en opgeruimde werkplek
 • Zorgt voor zijn eigen veiligheid en die van anderen
 • Spreekt anderen aan op onveilig gedrag
 • Houdt werkplekinspecties
 • Is (mede) verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van toolboxmeetings
 • Zorgt voor het opstellen van Taak-Risico Analyses.

Functie eisen
Werk- en denkniveau

 • Mbo-niveau

Opleidingen

 • Afgeronde mbo-opleiding op technisch gebied
 • Diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VCA-VOL)
 • Kennis van Microsoft Office
 • Certificaat werken aan flensverbindingen (volgens protocol)
 • Certificaat VVL

Competenties

 • Aansturen
 • Beheersing operaties
 • Besluitvaardigheid
 • Klantgerichtheid
 • Kostenbewust handelen
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zowel in het Nederlands als in het Engels Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Stressbestendig

SOLLICITEER DIRECT


  Upload uw CV als PDF. Max. bestandsgrootte: 5MB.

  VOORMAN (MEEWERKEND) 

  Doel van de functie
  Geeft leiding aan een groep medewerkers en is verantwoordelijk voor de juiste inzet van mensen en middelen zodat bepaalde werkzaamheden conform de opdracht en binnen het tijdschema uitgevoerd kunnen worden.

  Plaats in de organisatie
  Valt onder c.q. rapporteert aan de (hoofd)uitvoerder, de projectmanager, de constructie manager of de chef werkplaats.

  Hoofdtaken & verantwoordelijkheden

  • Controleert de voortgang van de werkzaamheden en rapporteert hierover intern
  • Stuurt een groep medewerkers aan
  • Spreekt medewerkers aan op ongewenst gedrag
  • Draagt zorg voor de naleving van de werktijden
  • Signaleert en rapporteert meer- en minderwerk
  • Neemt, indien mogelijk, zelf actief deel aan de uit te voeren werkzaamheden
  • Treedt op als vergunninghouder
  • Organiseert en verdeelt de werkzaamheden over de diverse medewerkers en houdt hierbij rekening met hun kennis en kwalificaties
  • Bereidt de werkzaamheden voor zodat deze op een veilige en kwalitatief verantwoorde wijze uitgevoerd kunnen worden
  • Beoordeelt geleverde materialen en verzorgt aanvoer op de werkplek
  • Verifieert tekeningen en beoordeelt deze op uitvoerbaarheid, uitvoeringsvolgorde en wijze van uitvoering
  • Ziet toe op constructief en economisch verantwoord toepassen van materialen en technieken
  • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het verrichte werk
  • Is medeverantwoordelijk voor het juist gebruik en retourneren van ter beschikking gesteld gereedschap, machines en materieel.

  Kwaliteit, Arbo en Milieu

  • Is (mede) verantwoordelijk dat werkzaamheden op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd conform de geldende regels en ziet hierop toe
  • Is verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de regels, voorschriften en procedures op KAM- gebied; is bekend met het veiligheids- en kwaliteitsplan en werkt conform de hierin opgenomen bepalingen
  • Maakt correct gebruik van alle voorgeschreven PBM’s
  • Ziet toe op scheiding en juiste afvoer van restmaterialen
  • Zorgt voor een veilige en opgeruimde werkplek
  • Zorgt voor zijn eigen veiligheid en die van anderen
  • Houdt werkplekinspecties
  • Spreekt anderen aan op onveilig gedrag
  • Is (mede) verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van toolboxmeetings.

  Functie eisen
  Werk- en denkniveau

  • Vmbo

  Opleidingen

  • Afgeronde vmbo-opleiding
  • Certificaat Werken aan flensverbindingen (volgens protocol)
  • Certificaat VVL
  • Certificaat warmtewisselaar (bundel)
  • Diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL)
  • Kennis Microsoft Office (gewenst)

  Competenties

  • Aansturen
  • Initiatief
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Plannen en organiseren
  • Samenwerken

  SOLLICITEER DIRECT


   Upload uw CV als PDF. Max. bestandsgrootte: 5MB.